Monthly Archive: May 2016

0

Hướng dẫn đặt phòng trên Airbnb

Booking84.com – Airbnb hiểu một cách đơn giản là một dịch vụ trung gian để kết nối giữa những người có phòng trống, nhà trống và người có nhu cầu thuê phòng, nhà. Việc...

0

Bạn biết gì về Airbnb?

Booking84 – Bạn đang có phòng trống, nhà trống mà không sử dụng trong thời gian dài hoặc muốn có thêm thu nhập thì có thể trở thành một thành viên của Airbnb, một...